Alexandra Calmero

Business Transformation
Architect.

Ik verander mkb bedrijven in innovatieve ondernemingen die beter kunnen inspelen op veranderingen in de maatschappij,  de markt en het team. Ik leer hen beter samenwerken onder beter leiderschap met een heldere visie. Dat doe ik vanuit bewustzijn, van binnen naar buiten en buiten naar binnen. Ik geef hen inzicht in identiteit, energie, kleur en kracht.

Waarom transformeren?

Binnen het midden en klein bedrijf is er veel behoefte aan transformatie. Wereldwijd hebben ondernemingen last van onverwachte, turbulente veranderingen en trends met veel impact. Daardoor moeten bedrijven zich steeds sneller kunnen aanpassen en anticiperen om te kunnen overleven. Ook als het goed gaat. Inflatie, woningnood, virussen, personeelstekorten, stijgende energieprijzen en loonkosten om er maar een paar te noemen. Deze recente ontwikkelingen hebben laten zien dat morgen alles opeens 360 graden anders kan zijn. En wat doe je dan? Hoe ga je om met beperkingen van buitenaf. Hoe hou je je mensen aan je verbonden? Hoe bedien je de markt en hoe win je het vertrouwen weer van de consument? Hoe stijg je boven jezelf uit? Ieder systeem wil zichzelf van nature verder ontwikkelen om levend te blijven. Stilstand is immers achteruitgang. 

Veranderingsprocessen vraagt het team om flexibiliteit, slagkracht, inzicht, originaliteit en een strategie om continue het systeem te finetunen. Op purpose, profit en proposition. Het is daarom noodzakelijk om visie, leiderschap, teamwork en innovatie onder de loep te leggen en te herontwerpen. Daar kan ik je als DGA/ Directie of managementteam bij helpen, om mensen, processen, concepten, identiteit, communicatie en cultuur in beweging te brengen. Dat doe ik op een strategische, daadkrachtige, intuïtieve, inzichtelijke en verbindende manier. 

 

Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere bedrijven (MKB Service Desk)

Het effect van transformatie I metamorfose

Transformatie levert je veel bewustzijn op over hoe het met het bedrijf werkelijk gaat. Uit deze bewustwording volgen veel waardevolle inzichten. Inzicht is het begin van innovatieve oplossingen. Uit onderzoek blijkt dat het succes van innovatie voor 75% door mens en organisatie. En er zijn nog veel meer effecten die je met transformatie kunt bereiken.

 • Coachend leiderschap met meer focus.
 • Flow in de business.
 • Meer efficiency en productiviteit.
 • Betere samenwerking tussen teams.
 • Meer verbinding binnen de teams.
 • Meer betrokken, tevreden en loyale medewerkers.
 • Minder ziekteverzuim.
 • Meer doen met minder mensen.
 • Meer geschikte kandidaten.
 • Betere employee journey.
 • On time mee kunnen veranderen met de veranderde behoeften van de klant.
 • Betere merkbeleving voor de klanten.
 • Meer tevreden en loyale klanten.
 • Flexibiliteit in bedrijfsprocessen. 
 • Meer resultaat met minder kosten.
 • Groeien met meer veerkracht.
 • Meer kansen zien in de markt.
 • Ideeën sneller en beter implementeren.
 • Sterke merken kunnen bouwen.
 • Meer involvement en verbinding met de samenleving.
 • Sociale innovatie (organisatie en managementvernieuwing).
 • Meer aansluiting met jongere generaties en andere subculturen.

Wanneer transformeren I business cases

Scaled-up: het bedrijf is de afgelopen tijd enorm uit zijn voegen gegroeid, maar hoe de business nu wordt opgevolgd is op lange termijn gewoon niet houdbaar. Er moet echt organisatorisch iets gebeuren en strategisch veranderen.

Employee Journey: kamp je ook met personeelstekorten? Zonder team geen business! Maar waar haal je de juiste mensen vandaan? En als je de sterspelers hebt binnen gehaald, hoe houd je ze aan je bedrijf verbonden. Wat maakt dat ze binnen je dreamteam willen blijven spelen voor meerdere seizoenen. En voor wie volgt er een transfer naar een andere club. 

Dare to delegate: als DGA ben je de founder en gezicht van het bedrijf, maar nu is het tijd voor een stapje terug. Een andere focus. Hoe laat je zen los? En hoe ontdek je je nieuwe missie? Hoe draag je je erfgoed en energie over op het management team? 

Family affair: er is niks mooiers en tegelijk niks lastiger om met je familie een prachtig bedrijf op te bouwen. Hoe hou je je familiewapen levend? Hoe weet je binnen de familie waar ieders sterke en minder sterke kanten liggen. Hoe kun je communiceren met elkaar zonder een vendetta te creeren. En hoe draag je het met een gerust hart over aan de next genearation (binnen en buiten de familie) Hoe weet je of iemand dezelfde bloedgroep heeft.  

Future creatives: als toekomstgericht bedrijf wil je het creatieve potentieel levend houden van je team.  Je wilt dat je medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot hun volle potentieel. Creatief denktalent is de basis voor winstgevende groei, onderscheidend- en empatisch vermogen van het bedrijf. Er is echt serieuze lange termijn commitment nodig om dit te doen slagen.

Colour Local: wie zijn we als team en waar staan we voor. Wat verbindt ons. Hoe leren we elkaar beter te begrijpen. Hoe kunnen we beter met elkaar communiceren en samenwerken. hoe gedragen onze collega’s zich op de werkvloer. Hoe worden we een synergetisch geheel, waarin we elkaars sterke en minder sterken kant kennen. Hoe kunnen we met respect het beste in elkaar naar boven brengen. Insights Discovery is een hele krachtige tool om dit zichtbaar te maken. 

Follow the leader: hoe kunnen we mensen meer vertrouwen geven en medeverantwoordelijkheid stimuleren. Hoe kan je als leider een meer coachende rol innemen van zelfsturende teams. Hoe blijven we flexibel met korte lijnen naar de markt? Hoe houden we de ondernemersgeest levend. Hoe creeren we een open, veilige en inspirerende cultuur. Hoe kunnen we duidelijke afspraken maken en resultaten verbeteren. 

Change of plans: we willen een andere koers varen met een andere missie, visie en identiteit. Hoe implementeer je deze veranderingsprocessen, zodat het ook echt gedragen wordt door de medewerkers en resoneert binnen de onderneming en in de markt. Hoe maak je het levend vanaf een A4’tje.

Social design: hoe blijven we bewust van de veranderende behoeften in de omgeving. Hoe integreren we maatschappelijke ontwikkelingen in onze organisatie zoals inclusiviteit, wokeness, grensoverschreidend gedrag, emancipatie en duurzaamheid. Hoe maken we echte verbinding met onze omgeving. Hoe tonen we involvement. 

Customer Journey:  onze branding staat als een huis, maar in de praktijk komt er van de merkbeleving bij de klanten weinig terecht. Hoe kunnen we het merk echt ademen in onze klantenbenadering. Hoe kunnen we onze klanten in alle aspecten een echte positieve en kloppende ervaring geven met ons merk. Hoe brengen we alle aspecten in kaart en hoe kunnen we deze optimaliseren.

Differentiate: we willen groeien door nieuwe markten, nationaal en internationaal te betreden. Of misschien wel nieuwe doelgroepen aanspreken. Dat vraagt om een andere invalshoek, tactiek en benadering. 

En zo zijn er nog veel meer business cases in het veld te bedenken, waarvoor transformatie de oplossing is. Ik benieuwd welke ontwikkelingen spelen in jullie bedrijf? De vervolgvraag is dan maar hoe doe je dat? Hoe kun je veranderingsmanagement afstemmen en praktisch toepassen? Zonder dat de lopende business er heel veel tijd aan kwijt is. 

 

De toekomst begint nu. Transformatie is niet zo maar een nice tot have traininkje, maar een absolute must have om bestaansrecht en veerkracht te behouden in een hyper dynamische wereld.

Hoe transformeren l plan van aanpak

Het MKB ontwikkelingsprogramma op maat:

Het Business Transformatie model heeft een pragmatisch plan van aanpak en ontwikkelingsprogramma. Het is een holistische benadering gezien vanuit de invalshoeken: identiteit, energie, empathie, behoeften, creatie, weten, voelen, boven- en onderstroom. Waarbij het menselijke aspect binnen het bedrijf, markt en maatschappij centraal staat. 

Op deze manier ontstaat er bewustwordingsproces die alle zachte en harde informatie, kennis en inzichten vanuit het hart van de business boven water haalt. Dit zijn de bouwstoffen voor het transformatieproces over alle lagen van de onderneming heen.  

Business transformation architect: Alexandra schetst het huis van transformatie. Op basis van het potentieel, ambitie, behoeften en kansen die er liggen. Zij denkt creatief mee, adviseert strategisch over het concept en begeleid het bouwproces.  

In een verkennend gesprek wordt de huidige bedrijfssituatie hoog over geanalyseerd. Waar gaat het goed, waar gaat het mis? Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen? Op basis van deze intake bekijken we wat een mogelijke journey van transformatie kan zijn en welke services daar het best bij aansluiten. De bouw wordt uitgewerkt in een passende offerte. 

Het business transformatie model:

De trajecten in het programma:

 • Identity-traject: bedrijfs DNA, Human/brand, Leadership
 • Energie-traject: Insights Discovery profiel, employee-branding en talentproposition
 • Empathie-traject: purpose proposition
 • Creatie-traject: Team accelerator en Team co-creator
 • Behoeften-traject: Customer Influencer en Customer Journey

Hulplijn I Transformatie thema's

01.

Purpose driven

Hoe gaan we de wereld mooier maken. Wat is onze heart en soul. Wat is de bloedgroep die door het bedrijf stroomt. Hoe kunnen we bewust verbinden en groeien vanuit het grotere plaatje. 

02.

Human Design

Identiteit, zelfontwikkeling en persoonlijk leiderschap op basis van zelfonderzoek en persoonlijke inzichten.  Wat is mijn persoonlijke drijfveer, focus en valkuil.

03.

Leadership

Hoe kan ik zelfbewust  coachen en motiveren. Hoe maak ik mijn team meer betrokken. Hoe kan ik delegeren op basis van gelijkwaardigheid en autonomie. 

04.

Teams

Inzicht én begrip in het eigen functioneren en dat van anderen met Insights Discovery. Hoe kunnen we beter samenwerken, communiceren en doelen bereiken. 

05.

Employee Journey

Werving, selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Hoe spreken we de juiste mensen aan. Hoe maken we van sterspelers,  loyale medewerkers. Hoe kunnen we echt connecten.

06.

Creative Thinking

Vanuit verschillende invalshoeken, trends, behoeften en problemen onderzoeken. Tot inzichten komen en brainstormen. Open minded buiten de lijntjes kleuren in het land van innovatie en verwondering. 

07.

Human Experience

Hoe ervaart de klant het merk in de praktijk. Waar schuurt het. Hoe kun je de merkbeleving authentiek, holistisch en menselijk toepassen. Hoe wordt het een total experience die brand ambassaders maakt 

08.

Change

Transformatie en verandermanagement met een menselijke en sociale maat. Humanised growth. Wat is de ideale cocon en voeding om van gedaante te verwisselen. 

Chat openen
Hi ik ben benieuwd naar jouw transformatieproces. Kan ik je helpen een doorstart te maken?