consultancy en coaching

Heb je behoefte aan een advies van een onafhankelijke en mensgerichte  professional? 

Als motiverende inspirator en empathische consultant schijn ik helder licht op een collectieve toekomst. 

Zelfontwikkeling, leiderschap- en teamontwikkeling zijn de fire starters van verandering.

Verander de wereld begin bij jezelf. Voor transformatie moet je eerst eerlijk kijken naar jezelf.

Je kunt mij boeken als adviseur en luisterend oor.

Ik begeleid je om bewuste en onbewuste processen te herkennen, waardoor je leert te weten en voelen zonder waardeoordeel.

Hoe vliegen we dat aan?

 1. Allereerst breng ik de behoefte aan coaching en advies van de oprichter/eigenaar en het managementteam in kaart
 2. Daaruit volgen doelen en vragen die leidraad zijn voor de coaching en advies
 3. Daarna bepalen we of we samen een coaching- en/of adviseringstraject in gaan, het keuzemenu:
  • Insights Discovery profiel: neem ik als basis voor leiderschap- en teamontwikkeling
  • Supervisie: de coaching gesprekken zijn gericht op reflectie, leiderschap en visie op de toekomst.
  • Intervisie: ik faciliteer naar wens sparring sessies tussen de managers in kleine groepen
  • Consultancy: advies on the job en afstemming op strategische bedrijfsplannen
  • Projectmanagement en voortgang transformatie
  • Verslaglegging van het advies en actiepunten

Coaching en consultancy zijn mooie tools om de zaken in beweging te brengen en vinger aan de pols te houden. Deze trajecten zijn onderdeel van het complete transformatie programma: transformatie en innovatie, strategie en realisatie, programma en workshops 

De uren voor consultancy en coaching zijn dan opgenomen in de offerte. We stemmen vooraf het aantal gesprekken af met een planning en een deelnemerslijst. 

Deze module is ook los te boeken als je bijvoorbeeld een Insights Discovery ontwikkelingstraject in wil gaan. Dit is een eenvoudig, toegankelijk en psychologisch kleurenmodel dat inzichten aanreikt over onszelf en anderen. 

Als er nog geen Insights Discovery profiel is kan ik deze afnemen voor het team. Facturering vindt dan plaats op basis van uurtarief en afname van het aantal profielen. 

Chat openen
Hi ik ben benieuwd naar jouw transformatieproces. Kan ik je helpen een doorstart te maken?