strategie en realisatie

Als Business Transformation Architect zet ik de grote lijnen uit voor je uit.

In dit proces ben ik jouw creatieve en doelgerichte sparringpartner in transformatie. Ik denk en schrijf mee met het ontwikkelen en implementeren van strategische jaarplannen en concepten.

Een goede strategie komt voort uit een grondige analyse van het bedrijf en de teams. 

Dat is de basis voor verandering. Ik help jullie om de schat aan kennis, kunde en leerervaringen binnen de organisatie te (her)ontdekken. 

Je kunt mij boeken als strateeg om de gewenste transformatie tot bloei te laten komen. 

Samen stellen we prioriteiten en maken we keuzes, zodat het team richting, focus, structuur en een heldere visie krijgt. 

Maak de juiste zetten in het transformatie stratego spel:

 1. Met een goed onderzoek en analyse maak je een vliegende start. Om in een bepaalde richting te kunnen uitvliegen, moet je weten waar je vandaan komt. Dit onderzoeksproces kan ik faciliteren. Meer info…
 2. Op basis van deze evaluatie stellen we prioriteiten en maken we keuzes
 3. Bepalen we waarop we willen excelleren (klant, proces, purpose, innovatie of….)
 4. Gaan we de strategie invulling geven:
  • Met welke sterke punten kunnen we onvoorspelbaarheid te lijf gaan?
  • Welke zwakke punten gaan we versterken met veerkracht?
  • Op welke kansen gaan we innovatief inspelen?
  • Welke bedreigingen gaan we toekomstgericht afweren?
 5. Design Thinking Brainstorm: uit deze strategie volgen probleemstellingen, waarvoor innovatieve ideeën en oplossingen worden bedacht.
 6. Plan van aanpak: welke mensen, mind-set, motivatie en middelen hebben we nodig om succesvol transformatie te bereiken 

Als strateeg begeleid ik jullie innovatieproces en reik daartoe passende tools aan. Het is een proces van voortschrijdend inzicht. Ik praat met de verschillende teams, faciliteer brainstorms, observeer, registreer, visualiseer en verwerk de inzichten en innovaties een strategisch conceptplan. 

Een fijne manier om het strategisch denk- en voelvermogen uit alle lagen van het bedrijf te krijgen is door middel van workshops en werksessies. Ik heb een praktisch programma ontwikkeld dat hier mooi op aansluit. Kijk hier

Chat openen
Hi ik ben benieuwd naar jouw transformatieproces. Kan ik je helpen een doorstart te maken?