Empathie als bedrijfsstrategie

Hoe emotioneel intelligent is onze organisatie, intern en extern? Hoeveel inlevingsvermogen is er eigenlijk voor de behoeftes van onze klanten, maatschappelijke trends en welzijn? Welke gedachtes en gevoelens leven er in het Umfeld?  

Mensen (dus ook consumenten, werknemers en stakeholders) zoeken naar zingeving en betekenis. Met name de jongere generaties beseffen dat: alles met alles is verbonden. Dat alles met alles blendt. Er ontwikkeld zich een multidimensionaal bewustzijn dat gevoelens van gemeenschappelijkheid en integriteit ontluikt. Om dit goed te kunnen begrijpen (weten en voelen), heb je fluïde intelligentie binnen de organisatie nodig. Is die aanwezig?

Hoe kunnen we die onzichtbare verbanden, zichtbaar maken. Hoe kunnen we onze huidige merkpropositie afstemmen op een purpose-driven markt en fluïde maatschappij. Welk toekomst- en mensbeeld hebben wij voor ogen?

Reflectie brengt vernieuwende inzichten en interessante kansen aan de oppervlakte. Het maakt het eenvoudiger om onze “Why” aan te scherpen. Wat zijn onze drijfveren en waarden als merk? Wat draagt onze organisatie bij aan de wereld? Op welke specifieke trends en behoeftes spelen wij in met ons aanbod? Daar waar consumenten steeds meer keuzes maken op basis van social issues. 

Van commercie naar empathie

Purpose verhoogt de sociale status van het merk. Steeds meer bedrijven zullen maatschappelijke problemen zelf oplossen zonder tussenkomst van een overheid. In een turbulente tijd zoals deze, blijken consumenten meer vertrouwen te hebben in bedrijven dan in overheden. Zij hebben fiducie in de betrouwbaarheid en de competentie van ondernemingen, die voor hen belangrijke doelen kunnen realiseren. Effectief, efficiënt en winstgevend.

Brainstormen en filosoferen over deze vraagstukken kadert de corperate identity. Het geeft focus en richting aan de missie/visie, positionering, strategie, innovatie, social design, human resource en learning & development. Het stelt ons in staat om als commercieel bedrijf ook te excelleren op purpose, 

Van baan naar roeping

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de werknemers een baan wil met betekenisvol werk. Een baan waarin zij hun professionele roeping tot uiting kunnen brengen. Zij willen ook dat hun werkgever een sterke positie inneemt bij sociale issues. In een tijd waarin ieder individu een personal brand is, moet de corperate branding aansluiten bij hun persoonlijke missie en visie.  En must have op een krappe en internationale arbeidsmarkt. 

Het is een mooie uitdaging om purpose, authentiek binnen het bedrijf te integreren. Dus geen “greenwashing” maar echt ingebed en gedragen in het team. Het valt of staat met empathisch leidershap. Waarbij er duidelijke keuzes worden gemaakt vanuit een breed draagvlak. De juiste keuzes die niet alleen goed zijn voor de ROI, maar ook lief zijn voor de interne en externe omgeving. Leiderschap waarbij ieders verantwoordelijkheid en de intrinsieke motivatie helder is.

Verbeter de wereld begin bij jezelf.

 

 

 

 

 

 

Chat openen
Hi ik ben benieuwd naar jouw transformatieproces. Kan ik je helpen een doorstart te maken?